ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

 

А.Д."Тајмиште" Кичево е сопственик на објектот "Куќа на уметности" кој се наоѓа на 6 км. од градот Кичево на падините на планината "Бистра" непосредно до манастирот Св.Ѓорѓија во с.Кнежино.Овој објект е поврзан со асфалтен пат.Секоја година А.Д."Тајмиште", е покровител на Кичевската ликовна колонија која е со интернационален карактер и се одржува 16 пати непрекинато.
 
 
 
Хотелот "Куќа на уметноста" е одалечен на 6 км.од ценарот на Кичево.Сместен на 960 метри надморска височина, опкружен со густа борова и костенлива шума.

               


 

                 

  

           

ПОСЕТИ: Free Hit Counters

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КИЧЕВСКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА